Światło bez światła

Napisał

Istotą soli jest być słoną – bez tego staje się rzeczą bez znaczenia, bez przyszłości, bez czegoś, co uzasadniałoby jej istnienie. Sensem światła jest świecić – bez tego światło jest niczym. Istotą chrześcijanina jest ukazywać Ojca, który jest w niebie – jeśli tego nie robi, to nie tylko nie jest chrześcijaninem, ale w ogóle jego życie staje się solą bez smaku i światłem bez światła.

Liturgia Słowa

Loading