Dobre prawo

Napisał

Po grzechu pierwszych ludzi w raju Pan Bóg nie zmienił po cichu prawa, żeby uratować ich od śmierci, która była niejako “podczepiona” pod ów grzech; Bóg nie udawał, że nic się nie stało. Bo prawo, które dał (wtedy było to “nie spożywaj owoców z drzewa poznania dobra i zła”) było dobre – zatem Bóg go nie zmienia, nie znosi, ale wypełnia! Jezus stał się człowiekiem, żeby wypełnić wolę Ojca i w ten sposób otworzyć nam drogę do Niego.

Liturgia Słowa

Loading