Konieczna operacja

Napisał

Aby uchronić całe ciało przed infekcją czasem lekarz podejmuje decyzję o amputacji i tym samym językiem posługuje się Jezus by uzmysłowić nam, że nasze ciało duchowe jest tak samo ważne – a właściwie ważniejsze – i trzeba o nie dbać przez amputację złych skłonności, przyzwyczajeń, grzechów dla dobra duszy. Tak bardzo zawładnięci jesteśmy tym co zewnętrzne a co przemija, że zapominamy o tym co wewnętrzne, ale trwa wiecznie. Zróbmy wszystko byśmy zasłużyli na wieczne szczęście w niebie a nie na wieczne potępienie…

Loading