Przynaglenie

Napisał

Żeby nie być opieszałym, nie ociągać się, niczego nie odkładać na potem. Pan Bóg – może nie rychliwy, ale z pewnością sprawiedliwy! Odda każdemu według miary jaką będzie nasze człowieczeństwo. Oby tylko nie okazało się, że ciężar gatunkowy mojego życia okaże się zbyt lekki.
Dlatego, niech świadomość miłości Chrystusa ciągle przynagla mnie do wierności przykazaniom i Ewangelii.

Liturgia Słowa

Loading