Wolna wola

Napisał

Św. Paweł, mając za wzór działanie Pana Boga, nie zmusza Koryntian do działania, a jedynie zachęca, zaprasza. A to dlatego, że największe łaski otrzymuje ten, kto dobrowolnie pełni wolę Bożą, na dodatek z radością i – jak przypomina Jezus w Ewangelii – bez intencji przypodobania się ludziom. To trudne, ale całkiem realne.

Liturgia Słowa

Loading