Wąska droga

Napisał

Abram, choć mógł, jednak nie wybrał sobie pierwszy miejsca, ale pozwolił to zrobić Lotowi. Skąd u niego taka uprzejmość, zgoda na to, by być drugim? Chyba stad, że głęboko wierzył, że został wybrany przez Pana i nie musi walczyć o swoje, bo wszystko, co będzie mu potrzebne obiecał mu Pan Bóg – to jest właśnie wąska ścieżka zapominania o sobie, dawania pierwszeństwa Panu Bogu, droga trudnej, ale zwycięskiej pokory.

Liturgia Słowa 

Loading