zaproszenie

Napisał

Jan Chryzostom, komentując dzisiejszą Ewangelię, zwraca uwagę na to, że Jezus zaprasza do siebie wszystkich, nie stawia żadnych warunków i obiecuje tylko i wyłącznie pokrzepienie i odpoczynek. Nie mówi: przyjdźcie do mnie grzesznicy, zdajcie sprawę z waszych grzechów, bym mógł wam nałożyć słuszną karę. Nie. Zaproszenie jest dla wszystkich: dla zdruzgotanych upałami, dla zmęczonych, dla grzeszników. A  w ofercie jest pokrzepienie, odświeżenie i przebaczenie. Skorzystasz?

 

Liturgia Słowa

Loading