niebo zaczyna się tu i teraz

Napisał

Drabina sięgająca nieba oparta jest o ziemię, dokładnie w tym miejscu, gdzie Jakub, kłamca, kombinator jest w tarapatach. “Prawdziwie Pan jest na tym miejscu”, na którym teraz stoisz i dlatego nie powinno cie przerażać, że on cię zostawił i nie wie, co przeżywasz i nie chce ci pomóc. Budzić twoją bojaźń powinno dokładnie coś przeciwnego: „O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba!”

Loading