Ważniejsi, niż wróble…

Napisał

jesteśmy! Choć przecież i o nie troszczy się Pan Bóg. Skoro więc to, co pospolite (wróble) jest u Boga w poważaniu, to o ileż bardziej my, którzy nosimy w sobie Jego obraz! Czasem tak sobie myślę, że Pan Bóg przecież może przeglądać się w naszych twarzach tak, jak my to robimy w lustrze.
Pozytywne Słowo na pozytywny dzień!

Liturgia Słowa

Loading