nie wyrywać chwastów

Napisał

Jaka jest Twoja reakcja, gdy odkrywasz, że na Twojej grządce są chwasty? Wyrywasz.
A gdy chwasty pojawią się w życiu?

W dzisiejszej Ewangelii mowa o cierpliwości… żeby tych chwastów nie wyrywać. A gdyby się miało okazać, że były do czegoś potrzebne?
A gdyby się miało okazać, że razem z chwastem wyrwiesz najlepszą roślinkę?

Liturgia Słowa

Loading