Pamiętaj o żniwach

Napisał

Kiedy Pan Bóg przedstawia się Mojżeszowi mówiąc o swej łasce i przebaczaniu grzechów, ale też o tym, że nie pozostaną one bez kary, ten oddaje pokłon aż do samej ziemi błagając, żeby Pan nie opuszczał swego ludu. Dodaje też, że jest to lud lichy, zmienny, uparty – i okazuje się, że nie ma kompletnie nic, żadnego argumentu na usprawiedliwienie Izraela. Jedynym argumentem jest: “Ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”, czyli wiara w darmowe miłosierdzie, które jednak przyjmą ci, którzy naprawdę słuchają (bo po to są uszy) i pamiętają o żniwach…

Liturgia Słowa

Loading