Obumieranie…

Napisał

Tylko ziarno, które obumiera wydaje obfity plon – tak jak życie świętego Wawrzyńca, diakona, męczennika.

Obumieranie to życie dla innych, wyzbycie się siebie, swoich racji, władzy.

Panie wyrywaj mnie z mojego egoizmu i oczyszczaj wszystkie moje intencje!

Loading