Sto tysięcy ton

Napisał

Oto zupełnie tajemnicza wymiana: Smok – Wąż Starodawny, którym jest Szatan, zostaje strącony z nieba i miejsce się już tam dla niego nie znalazło; Niewiasta zaś, pokorna Służebnica, zostaje uniesiona do nieba. Tak wypełnia się mocne Słowo Tego, który jest: On strąca władców z tronów, a unosi do nieba pokornych. Wniosek trochę fizyczny: pycha jest ciężka, waży akurat tyle, że ciągnie nas na sam dół, zaś pokora jest lekka i unosi nas w ramiona Ojca, który czeka w niebie.

Liturgia Słowa

Loading