Ja sam i dom mój służyć chcemy Panu…

Napisał

…bo w Nim pokładam całą moją nadzieję. Nie chcę służyć innym bogom, tylko Pana mieć za Przewodnika. Jozue z pewnością wiedział, co mówi. Deklaracja jego nie była pustym, populistycznym sloganem bez znaczenia. Wynikała z głębokiego przekonania i świadomości tego, co Pan Bóg uczynił dla Izraela. Kiedy teraz, o poranku, piszę te słowa – przychodzi mi refleksja – że każdy moment życia, każda chwila, obligują do opowiadania się po którejś ze stron.
Daj mi, Panie przekonanie, twarde jak kamień, że Ty jesteś Bogiem Jedynym i Prawdziwym, i że Tobie tylko warto służyć…

Liturgia Słowa

Loading