Służyli Baalom

Napisał

Słowo Baal znaczy “nieruchomy” i było ogólną nazwą bożków czczonych tylko w jednym miejscu, bożków pojedynczych miast. Symbolicznie oznacza przywiązanie do kogoś lub czegoś bardziej niż do Boga, utworzenie sobie wygodnego gniazdka i utratę gotowości do ruszenia się z miejsca, zmiany myślenia, postępowania, uczynienia choćby jednego kroku w niewygodną, czy bolesną stronę. Baalem stać się może zatem nawet religijna wspólnota, albo przekonanie o własnej świętości. Bóg jedyny jest Bogiem towarzyszącym człowiekowi zawsze, na każdej drodze, ale też Bogiem nieustannie zapraszającym do zrobienia dalszego kroku w wierze, w miłości, w przebaczaniu, z codziennym krzyżem, ku głębszej modlitwie…

Loading