Co to jest miłość?

Napisał

Miłość to nie uczucie, kwiaty, prezenty, cielesność, bo to są tylko wyrazy miłości, ale miłość do sposób postępowania, decyzja na dobre i na złe. Przykazanie miłości Boga i bliźniego to nie wykonywanie tego co prawo przewiduje, bo “litera zabija”, ale pragnienie i dążenie wszelkimi siłami do dobra drugiego człowieka, tak jak dla siebie samego. Podobnie miłość Boga to nie deklaracje przed wizerunkiem Chrystusa czy Maryi, ale życie codzienne w kontakcie z Bogiem, świadczenie o Bożej miłości do człowieka własnym postępowaniem i życiowymi decyzjami.

Loading