Błogosławione strapienie

Napisał

Brak wina w Kanie Galilejskiej wywołał lawinę błogosławieństwa – interwencję Maryi, nakaz Jezusa, który przez posłuszeństwo sług stał się cudem, a cud – woda przemieniona w wino – przywróciła radość na weselnej uroczystości. Strapienia, braki, cierpienia naszej codzienności mogą pójść w dwóch kierunkach: mogą nas zaprowadzić w smutek i zniechęcenie, w poczucie, że nie tylko zabrakło wina (lub innych rzeczy, których potrzebujemy), ale przede wszystkim zabrakło nam miłości Jezusa; ale mogą stać się w nas wołaniem o pomoc, na które Jezus zawsze odpowiada posyłając nam Ducha Świętego, który przemienia ciemności w światło, smutek w radość, a brak – w pełnię błogosławieństwa.

Liturgia Słowa

Loading