Władza nad ciemnością

Napisał

Żydzi, którzy w synagodze w Kafarnaum byli świadkami egzorcyzmu Jezusa, zdumieni zobaczyli, że Jego władza sięga poza widzialny świat i wkracza także do królestwa złego ducha. Kto chciał, mógł przyjąć to doświadczenie, jako wielkie umocnienie i zaproszenie do prawdziwej wiary, tzn. pamiętania, że Jezus zawsze ma moc i władzę nad każdą ludzką ciemnością, zniewoleniem, niepokojem czy grzechem. Codziennie trzeba się umacniać pamięcią nie tylko o tej wielkiej mocy Zbawiciela, ale przede wszystkim o Jego miłości, z powodu której swej mocy używa dla nas, na naszą korzyść.

Liturgia Słowa

Loading