Sieci

Napisał

Płukanie sieci to przełykanie gorzkiego smaku porażki. Wtedy słabnie zapał, cel znika z oczu, siły odchodzą, wkrada się pustka. Ponownie
rozpalić zapał i umocnić głębię serca może tu tylko przeogromna moc chwały samego Boga.

Loading