Uśmieszek

Napisał

Być może uśmiechamy się do siebie czytając o cechach wymaganych od biskupa i diakona, które podaje św. Paweł; czasem może przyjść nam nawet myśl, że być może ktoś nie spełnia tych wymogów. Ale jedyną osobą, od której już niczego się nie wymaga, co do której nie ma żadnych oczekiwań, jest trup z Ewangelii. Warto przyjąć wezwania z pierwszego czytania jako zaproszenie do własnej przemiany, wzrastania i zawsze przyjmować Słowo dla samego siebie.

Liturgia Słowa

Loading