Dla Ciebie

Napisał

Zarówno pierwsze czytanie jak i Ewangelia ukazują dwie mocne relacje, dwie przyjaźnie: Pawła i Tymoteusza oraz Jezusa i Jana Chrzciciela. Jesteśmy stworzeni do więzi, do bycia dla innych; i zawsze w głębokie, prawdziwe relacje wpisane jest cierpienie, często poczucie osamotnienia (Jan Chrzciciel), tęsknota (Paweł). One to, oddane Panu Bogu z głębi naszych serc, mogą być darem łaski dla tych, których kochamy.

Liturgia Słowa

Loading