Dobra Nowina dla każdego

Napisał

Pan Jezus przez swoje słowo, spojrzenie, porusza serce człowieka tak mocno, że jest wstanie pozostawić wszystko, dosłownie wszystko w całym tego słowa znaczeniu i pójść za Nim.  Jezus nie wyłącza nikogo z własnej przyjaźni, bo nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, nie przyszedł Jezus, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Dobra Nowina to przede wszystkim dar łaski Bożej dla grzesznika.

Święty Mateuszu – darze Boga módl się za nami!

Loading