Jak na zawodach

Napisał

Od dawna wiadomo, że Pan Bóg patrzy zupełnie inaczej na świat niż człowiek i drogi nasze nie są dogami Bożymi, których musimy na nowo poszukiwać by nie zagubić się w gąszczu ziemskich trosk i przywiązań. Dzisiaj już pierwsze czytanie św. Pawła do Tymoteusza daje nam popalić, jednak nie po to by nas zdołować, ale po to by nas zachęcić i zmotywować do działania i doskonalenia się w dobrym służąc Bogu zwłaszcza w potrzebujących. Pozwólmy w ten sposób uleczyć się z naszych przywar i cieszyć się miłością Chrystusa.

Loading