Myśli trochę za ciężkie

Napisał

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak myśli moje nad myślami waszymi, przypomina nam Pan Bóg. A jak wysoko jest niebo nad ziemią? Zależy jakie kryterium obierzemy – można posłużyć się tak zwaną linią Kármána, znajdującą się 100 km od ziemi i umownie oddzielającą ją od przestrzeni kosmicznej. Niezależnie od ustaleń  aeronautyki, astronautyki czy fizyki, Słowo Boże mówi, że myśl Pana Boga jest nad naszą tak, jak kochający rodzic czuwa nad swym dzieckiem. Ale mówi też, że nasze myśli bywają pokrętne, czasem paskudne, choć moglibyśmy się wykłócać, że nie są aż takie złe. Łatwo zobaczyć to dziś w zachowaniu rolników pracujących cały dzień w winnicy, których myśli ciężkie były od pretensji, oczekiwań i sądów; dlatego pozostały na ziemi, nie mogły unieść się do Pana Boga.

Dobrze jest poprosić dziś, żeby Pan Bóg napełnił nasze serca swoimi myślami, a nasze kroki skierował na swoje drogi, które wiodą do nieba.

Loading