współpraca się opłaca

Napisał

Aby spełnić swoje słowo pobudził Pan ducha pogańskiego władcy. Nawet pogańska władza i pogańskie przepisy mogą stać się narzędziem w ręku Boga, dla spełniania Jego pięknego planu. Czy jesteś Bożym narzędziem? Czy chcesz być skuteczny w Jego rękach? Pozwól Bogu dziś ciebie dotknąć i poprowadzić. Poproś Go, żeby uczynił cię swoim narzędziem.

Loading