Coś o czuwaniu

Napisał

Ezdrasz przypomina nam bardzo poważną prawdę – nasze modlitwy nie zawsze docierają do tronu Bożego w niebie (z powodu pychy, nieczystych intencji, lenistwa, braku skupienia), natomiast nasze nieprawości – zawsze. Dlatego potrzeba nieustannego wysiłku, zaangażowania serca, czuwania – jak apostołowie, którzy otrzymali od Jezusa łaskę i moc, ale musieli pójść, wędrować, trudzić się, by wypełnić polecenie Pana. Musimy walczyć, by nasze modlitwy i oddanie się Bogu zwyciężały nasze nieprawości – dzięki Jego łasce.

Liturgia Słowa

Loading