Widziałem cię…

Napisał

Drzewo figowe to symbol Bożego pokoju i błogosławieństwa, więc dobrze dla nas jeśli Chrystus widzi nas zawsze w takim stanie, pełnych Jego łaski… Jak drzewo figowe daje cień i miejsce na spotkanie z Najwyższym, tak niech też Kościół jako wspólnota ludzi wierzących, ale też i miejsce szczególnej Jego obecności będzie dla nas miejscem, w którym spotykamy Boga i z Nim nawiązujemy osobistą relację.

Oby Chrystus powiedział do każdego z nas z osobna, widziałem cię… znałem cię…

Loading