Poślij mnie!

Napisał

Bóg, który powołał mnie do istnienia jest pełen życzliwości, bogaty w miłość miłosierną, dobroci, czułości, łaskawość. W każdej duszy, która otwiera się na Jego miłość,  dokonuje ON dzieła miłosierdzia. Im większy grzesznik, tym większe prawo do miłosierdzia mojego; kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka mojego – mówi do nas Pan Jezus.

Panie poślij uczniów z przesłaniem miłosierdzia!

Loading