Jak być przekonującym?

Napisał

Mieszkańcy Niniwy uwierzyli wołaniu Jonasza od razu, pierwszego dnia jego głoszenia, choć doszedł dopiero do jednej trzeciej miasta. Skąd ta moc przekonywania w proroku? Czy miał jakieś nadzwyczajne zdolności krasomówcze? Ta moc słowa bierze się z posłuszeństwa wezwaniom Najwyższego Pana – kto jest Mu oddany i słucha pilnie Jego głosu, otrzymuje Jego moc i może pomagać innym w drodze do Niego.

Liturgia Słowa

Loading