Święte marudzenie

Napisał

Otóż istnieje marudzenie, które powoduje gniew Pana Boga i istnieje takie marudzenie, o które On sam się prosi. Pierwsze czytanie przynosi nam przykład marudzenia, które ściąga na nas karę – chodzi o mowę przewrotną, złośliwą, bez posłuszeństwa Panu Bogu. Drugie marudzenie to takie, w którym uznajemy Boga za naszego Pana, ale zadręczamy Go naszym wołaniem, wytrwałością i przede wszystkim ufnością, że tylko On może nam pomóc.

Liturgia Słowa

Loading