Nie bój się

Napisał

Strach może być paraliżujący, powodujący niemoc, bądź dodający adrenaliny do krwi i pobudzać do działania (ucieczki).

Bać się Boga to nie strach przed kimś surowym czy szalonym, ale cześć przed Tym, który stworzył człowieka z miłości, podtrzymuje w swoim miłosierdziu i dobroci.

Największą stratą w życiu jest utrata czyjejś duszy w piekle, dlatego zdrowa bojaźń Boża prowadzi do duchowej dojrzałości, mądrości i poprawnej oceny sytuacji, uwalniając jednocześnie od pychy i strachu.

Loading