Kto cię zna

Napisał

“Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego” – tłumaczy nam św. Jan, przypominając, że jak długo będziemy pytać świata o to kim jesteśmy, tak długo będziemy żyć w niejasnościach, wątpliwościach i niestałości. Odpowiedzi szukać mamy u Baranka – Jego Krew obmyje nas z tego, co jest ciemnością, niepewnością, a wtedy będziemy podobni do Niego. Świat to ucisk, wielki ucisk, zaś pokój i odpocznienie jest tylko w naszym Panu.

Liturgia Słowa

Loading