Aha…

Napisał

W ewangelii Łukaszowej Jezus siedem razy narusza szabat, nie stosując się do zakazów przepisanych przez Prawo, dlatego uznawany był przez przywódców religijnych za kogoś kto nie pochodzi od Boga, za bluźniercę i wywrotowca, którego należało się pozbyć za wszelką cenę. Dzień siódmy od samego początku przeznaczony był na oddanie czci Bogu, dziękczynienie za stworzenie i odkupienie, ale też był i jest czasem na odpoczynek od pracy, czasem dla rodziny.

Jezus mówi nam, że nie litera prawa, ale miłość, od której nie wolno robić sobie przerwy, może nas zbawić, dlatego w szabat można i należy czynić dobro i tylko dobro…

Loading