Przyjacielu, przesiądź się wyżej…

Napisał

… tam są miejsca dla znamienitych gości.
Wielką sztuką jest kierować się pokorą w sytuacjach podobnych do tej, jaką opisuje dziś św. Łukasz. Miejsce przy stole i życie wieczne zdobywamy sobie uniżeniem, cichością, ubóstwem, pokorą, łagodnością itd. A więc wartościami, które współcześnie nie należą do najmodniejszych. Zresztą, moda – jak powiadają -zmienną jest jak kobieta, wartości natomiast w logice Ewangelii zawsze pozostaną w cenie.

Loading