Wnętrze?

Napisał

Jestem umiłowaną świątynią Ojca i całkowicie należę do Niego. Bóg pragnie przebywać w świątyni mojego ciała,  Jeśli nawet przez grzech uczyniłem ją martwą i czuję, że kupczę Bogiem – to Jezus ma moc odbudować ją na nowo i ożywić najbardziej zdrętwiałe i martwe wnętrze.

Loading