Przewrotne myśli oddalają od Boga

Napisał

Przewrotność w moim myśleniu trudno zauważyć mi samemu, bo się do niego łatwo przyzwyczajam. Warto więc prosić Boga, żeby ją objawiał na wszelkich poziomach myślenia. Pierwszą przewrotnością jest bagatelizowanie grzechu i niezadowolenie z życia, w którym każda chwila jest pełna Boga, nazywanie dobra złem, a zła dobrem.

Loading