Oczyszczająca moc wody i ognia

Napisał

Przytoczone przez Jezusa tragiczne zdarzenia z przeszłości miały ostatecznie oczyszczający efekt w historii zbawienia.

Podobnie rzecz ma się z momentem śmierci, jak i ponownym przyjściem Chrystusa, bo skażeni grzechem obawiamy się tego momentu, który jest tylko przejściem-oczyszczeniem, by na wieki już żyć bez skazy.

Jeśli w życiu kieruje nami miłość Chrystusowa, nie mamy się czego obawiać, jeśli natomiast jesteśmy świadomi swoich grzechów i złego postępowania, róbmy wszystko, by dążyć do doskonałości nie tyle w słowach, co w uczynkach.

Loading