Ile mam czasu na odpowiedź?

Napisał

Zastanawiające i poruszające jest, że w Ewangelii, gdy król osądza sługę, który zakopał pieniądze i nie posłuchał w ten sposób zalecenia swego pana, mimo pytania: “Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku?”, sługa nie ma już możliwości odpowiedzi, tłumaczenia się, usprawiedliwienia. Wszystko już się dokonało i teraz jego czyny, jego decyzje będą mówić za niego. Może zatem warto pomyśleć częściej o czekającym nas sądzie i na wzór bohaterskiej matki z pierwszego czytania mężnie stawać do walki o wypełnienie woli Bożej każdego dnia.

Liturgia Słowa

Loading