Czy kościoły są nam potrzebne?

Napisał

W zeświecczonym świecie już dziś przerabia się świątynie na dyskoteki, kluby, teatry, a nawet mieszkania – Kościół i kościoły stają się niepotrzebne, bo przecież wszechobecnego Boga można spotkać wszędzie. Czy jednak będzie to ten sam Bóg, czy raczej Jego karykatura ludzkiej wyobraźni, potrzeb i pragnień.

Jezus swoim zachowaniem pokazuje coś innego, że miejsce święte, przeznaczone wyłącznie do kultu, są potrzebne, bo tam człowiek przychodzi nie tylko się modlić, ale jako wspólnota, czyli Kościół, nieustannie przez kapłana uobecnia Ofiarę Jezusa Chrystusa, tam też przechowuje Najświętszy Sakrament i uczy jak żyć, by żyć wiecznie…

Loading