Czy pójdziesz głosić?

Napisał

Jakże mieliby usłyszeć, gdyby im nikt nie głosił?

Andrzej zaniósł dobrą nowinę o Jezusie swemu bratu Piotrowi.

Kościół powstaje z głoszenia nowiny o Jezusie Mesjaszu – tylko tak żyje i odradza się.

Loading