co zdobi co?

Napisał

Odrośl Pana będzie ozdobą dla ocalałych. Jak ktoś akurat ocaleje z jakiejś katastrofy, czy kataklizmu, to nie szuka sobie przecież żadnych ozdób, tylko się cieszy, że w ogóle jeszcze żyje! To taki moment, gdzie nagle jasnym staje się co i kto jest dla mnie tak naprawdę ważny i konieczny do życia. Ozdobą człowieka i jego życia stają się wówczas dobre relacje i dobre czyny, bo nie szuka ani próżnych (pustych) rzeczy, relacji, ani próżnych ozdób. Ważne więc nie tylko czym się ozdabiasz, dobrem, pustotą, czy złem. Ważne jest również co tak naprawdę warto ozdabiać? Czy nie lepiej zredukować życie do tego, co istotne i dobre?

Loading