Obrońca wiary

Napisał

Gdy Święty Ambroży był niemowlęciem, rój wleciał do domu i pszczoły obsiadły jego twarz. Natura bywa groźna, ale nadaje smak życiu.
Dorosły Ambroży bronił przed arianami prawdy o naturze Boskiej i ludzkiej pojednanej w Chrystusie, najważniejszej prawdy naszej wiary –
Wcielenia Boga.

 

Loading