#Adwent #zadanie3

Napisał

Święty Paweł przedstawia nam całą listę zadań: 1) zawsze się radujcie, 2) nieustannie się módlcie, 3) w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was, 4) ducha nie gaście, 5) proroctwa nie lekceważcie,  6-7) wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie, 8) unikajcie wszelkiego rodzaju zła. 3 zadanie Adwentowe jest proste: wprowadzić jedno z Pawłowych zaleceń w życie. Ale świat byłby piękny, gdyby spotykać tylko takich ludzi, którzy żyją tą Pawłową listą!

To ja idę na poszukiwania, może znajdę kogoś kto się cieszy, bo to zaraźliwe. Zacznę od “zawsze się radujcie”.

Liturgia Słowa

Loading