Świadectwo

Napisał

Jezus poleca uzdrowionemu: Idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.

Kapłan jest pośrednikiem łaski Bożej.

Sam jednak potrzebuje od wiernych świadectwa działania Boga – bardziej niż chleba i dachu nad głową.

Loading