Być jak Mateusz…

Napisał

… wrażliwym, otwartym, dyspozycyjnym, gotowym do pełnienia woli Bożej. W czwórnasób wynagradzać za krzywdy, oszustwa i nieuczciwości. Albo jak ta zima na załączonym obrazku – czysta, biała, mroźna i zachwycająca. Żeby sobą nie zasłaniać i chwały swojej nie szukać. Zawsze tylko wskazywać na Boga.

Liturgia Słowa

Loading