Moc Boża

Napisał

Widząc czyny Jezusa, liczne uzdrowienia, słysząc Jego naukę, doświadczając mocy i mądrości Jego słów Bóg pragnie, aby została odrodzona nasza wiara. Pragnie, aby serca nasze napełniały się ufnością w Bożą opiekę. Tylko Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem, który ma moc uzdrowić, przemienić nasz umysł, serce, wolę, bo ON jest prawdziwym Synem Bożym.

Loading