Wielka jasność z nieba

Napisał

Bóg nie ma względu na osobę, wybiera, dotyka łaską, przemienia serce!
Będąc Panem czasu wyznacza zadania i zaprasza, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Jego Sprawiedliwość!
Taka współpraca z wielką jasnością z nieba pozwala na prawdziwe i szczere nawrócenie, abyś na końcu życia oddał życie za Pana wyznając wiarę w Niego!

Loading