On jak (ja) jak On

Napisał

Jak Dawid wstępował na Górę Oliwną w smutku z powodu odrzucenia przez własnego syna, tak Jezus wstępował na Górę Oliwną w smutku z powodu odrzucenia Ojca Niebieskiego przez Jego synów i córki. Chrystus przeszedł na nowo wszystkie ścieżki każdego z nas, biorąc na siebie wszystkie nasze przeżycia, bóle, odrzucenia, strapienia i nadał im nowy sens! Każda twoja droga, każda twoja chwila jest dla Niego ważna i z Nim sensowna, zwłaszcza te trudne.

Loading