Rola starszych

Napisał

Osoby starsze w parafii, przychodzący każdego dnia na Eucharystię, nabożeństwa, czy modlitwę prywatną przypominają mi Symeona i Annę. Ich wytrwała modlitwa, jak trwanie przy Panu osób konsekrowanych – poświęconych Bogu, mówi wiele o cierpliwości, spokoju i ufności w wypełnienie Bożych obietnic.

Tak bardzo potrzeba mi zawierzenia i ufności Twemu słowu, Panie.

Loading