Poga-nie-duchy

Napisał

Pierwsze czytanie jest takie śliczne, że Pan Bóg dba, że ulewa, chleb dla głodnego i ten tego: a co, jeśli ten deszcz spadnie na pustynię? Co, tam też coś wyrośnie? A o tym chlebie może powiedzieć umierającym z głodu, jeśli Pan Bóg taki dobry! Być może takie zarzuty czasem się pojawiają w sercu tu i tam; Pan Jezus mówi na to: nie bądźcie gadatliwi jak poganie, to znaczy więcej słuchajcie. Odpowiedzi przyjdą, ale do serca, które się modli, tzn. więcej słucha niż mówi.

Liturgia Słowa – wtorek I tygodnia Wielkiego Postu

(Iz 55, 10-11)
Tak mówi Pan Bóg: “Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.

(Mt 6, 7-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.

Loading